Vokter grensene - Din fremtid
Innholdsmarkedsføring fra Kaiman

– Klart det kan bli actionfylte situasjoner når vi skal stoppe smuglere som vil innføre ulovlige stoffer til Norge. Vi driver også med etterretning, så det er nok av spennende oppdrag som venter meg i framtiden, sier Lars.

Tollbetjent Lars Mathiesen har fem måneder igjen av grunnutdanningen sin, før han kan kalle seg tollinspektør. Han angrer ikke et sekund på at han for tre år siden valgte å utdanne seg på Toll- og avgiftsdirektoratets kompetansesenter (TKS) i Oslo, folkelig
kalt «Tollskolen» blant elevene.

 Jobbe hos tollvesenet? Les mer her.

 

Foto: Terje Heiestad, Tollvesenet

Foto: Terje Heiestad, Tollvesenet

Hvorfor valgte du denne utdanningen?

– Jeg syntes det virket som et spennende yrke. Tidligere har jeg hatt jobber hvor jeg har jobbet tett opp mot Tollvesenet, og jeg har sett personlig at de jobber med langt mer enn å være synlige i tollen på flyplasser og ved grenseoverganger. Yrket virket spennende og variert, og det fikk jeg bekreftet da jeg begynte på skolen. Her er ingen dag lik, og jeg liker kombinasjonen mellom praksis og teori, sier Lars.

Han legger til at det også er et pluss med lønn under grunnutdanningen, som varer 26 måneder.

Les mer om tollvesenet her.

Hva skal du jobbe med når du er ferdig utdannet?

– Det har jeg ikke bestemt meg for enda. Mulighetene er mange. Tollere kontrollerer grensepasseringer, varetransport, reisende og reisegodssendinger. Dette gjøres blant annet for å hindre ulovlig import og eksport av varer. Som toller jobber du også med å beregne toll og avgifter, og sørger for at disse blir innbetalt til rett tid. Men det positive er at man i løpet av en karriere innen etaten kan skifte jobb internt mange ganger. Det er kanskje det mest spennende med jobben som toller.

Han understreker at etaten også har administrative stillinger, som blant annet ansvar for regelverk og saksbehandling. Ikke alle som blir ferdig utdannet tollere står på rød eller grønn sone ved en flyplass eller grenseovergang.

Hvilke egenskaper bør man ha om man vurderer å utdanne seg som toller?

– Du bør være selvstendig, fleksibel og utadvendt. I tillegg bør du være reflektert, ha evne til å ta initiativ, samt være sterk både muntlig og skriftlig. Du må være nøyaktig og årvåken, og ha høy integritet og lovlydighet. I tillegg må du ha studiekompetanse fra videregående skole, med et fremmedspråk. Toll- og avgiftsetaten ønsker seg imidlertid flere som har utdannelse fra universitet eller høgskole, og flere som behersker ulike språk.

 Hva lærer dere på skolen?

– Fagene på tollskolen er både teori og praksis. Mye av utdanningen dreier seg om å være i forkant av alle som vil smugle inn varer og tjenester til Norge. Vi læres opp til å bli gode menneskekjennere i denne jobben. Etter hvert som vi får mer erfaring, blir vi stadig bedre, smiler tollbetjent Lars Mathiesen.

Les mer på www.toll.no