Ta sporty master i Molde - Din fremtid
Innholdsmarkedsføring fra Kaiman

- Vi har nettopp signert en samarbeidsavtale med Norges Fotballforbund, som gjør at vi kan tilby masterstudentene spennende praksisperioder hos norske toppklubber, opplyser informasjonssjef Jens Petter Straumsheim ved Høgskolen i Molde.

Søk opptak til Høgskolen i Molde

Slik gikk det til da avtalene med NFF ble signert:

Skoleres for internasjonal karriere

Det nye studieprogrammet Master of Science in Sport Management har opptak høsten 2014, og er et internasjonalt studium der all undervisning foregår på engelsk. I løpet av to år skal studentene ha opparbeidet seg nok kompetanse til å kunne lede idrettsorganisasjoner og toppklubber.

Les mer om masterstudiet i Sport Management

- Masterstudentene kan enten fordype seg i fotballedelse eller i temaene mediehåndtering, markedsføring og sponsoring. I tillegg får de solide kunnskaper i lagidrettenes historie, sportsøkonomi og ulike former for organisering og ledelse, opplyser Straumsheim.

Last ned studiebrosjyre for Bachelor i Sport Management

Som eneste utdanningsinstitusjon i landet, ved siden av Norges Idrettshøyskole, tilbyr Høgskolen i Molde også et treårig bachelorstudium sport management.

Å arrangere en kulturfestival eller et stort sportsevenement innebærer enormt mye logistikk.

Jens Petter Straumsheim, Informasjonssjef ved HiMolde

Behov for kompetent event-ledelse

I festival- og fotballbyen vil høgskolen også ha opptak til masterstudiet i Event Management fra høsten 2014. I dette toårige masterprogrammet vil studentene få inngående kjennskap til hva det vil si å lede store arrangement og festivaler innen kultur, sport og reiseliv.

Les om hva studentlivet i Molde kan by på

- Å arrangere en kulturfestival eller et stort sportsevenement innebærer enormt mye logistikk. Dessuten er det krevende å lede organisasjon der idealisme og lidenskap står så sterkt. Denne utfordrende tematikken er selvfølgelig innbakt i pensumplanen på vårt nye masterstudium, forteller informasjonssjefen.

Les mer om masterstudiet i Event Management

Ledende på logistikk

Høgskolen i Molde lanserer hele fire nye masterstudier fra høsten 2014.  Foto: Fred Johnny Hammerø

Høgskolen i Molde lanserer hele fire nye masterstudier fra høsten 2014. Foto: Fred Johnny Hammerø

Logistikk er for øvrig et av høgskoles viktigste faglige satsingsområder. Som vitenskapelig høgskole i logistikk og landets ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen logistikk, kan HiMolde skilte med et tilbud som spenner fra studier med ett års varighet til doktorgrad.

Sist tilskudd i studiekatalogen på denne arenaen er et nytt internasjonalt masterstudium i Engineering Logistics fra høsten 2014, som i første rekke retter seg mot ingeniører eller teknologer.

Les mer om logistikkstudier ved HiMolde

- På samme måte som det ordinære masterstudiet i logistikk, fokuserer også dette studiet på logistikk, men med større vekt på prosjekt- og produksjonsledelse, sier Jens Petter Straumsheim.