Her kan du bli både menighetsleder og musiker - Din fremtid
Innholdsmarkedsføring fra Kaiman

Ansgarskolen i Kristiansand har en rekke studietilbud, blant annet master i menighetsledelse og bachelor i musikkteknologi.

Ansgar Høgskole tilbyr en rekke forskjellige studier. De nyeste tilskuddene er master i ledelse og menighetsutvikling og bachelor i musikkteknologi.

Dette kan du studere på Ansgar Høgskole 

– Vi ser et klart behov for dette i samfunnet. Kirken har alltid hatt som mål å bygge menigheter, og da er det viktig med ledere som i tillegg til å ha teologien i bunn også har organisasjons- og ledelseskompetansen som trengs til å utvikle menigheter i vår tid. Vi vil skaffe prester, predikanter og pastorer kunnskapen de behøver, sier Lars Råmunddal, programansvarlig for masterstudiet, som er et samarbeid mellom Ansgar Teologiske Høgskole, Høyskolen for Ledelse og Teologi i Oslo, og Örebro Teologiska Högskola.

Les mer om masterprogrammet 

Gir svaret på utfordringer

– Vi vil skaffe prester, predikanter og pastorer kunnskapen de behøver for å videreutvikle sine menigheter, sier programansvarlig Lars Råmunddal.

– Vi vil skaffe prester, predikanter og pastorer kunnskapen de behøver for å videreutvikle sine menigheter, sier programansvarlig Lars Råmunddal.

Ledelse og menighetsstudiet er en videreutvikling av masterløpet i praktisk teologi som Ansgar Høgskole hadde tidligere.

– Vi ønsket å fokusere på menighetsutviklingselementet fordi dette kan bidra til å finne svar på flere utfordringer kirken står overfor i dag. For eksempel hvordan man best kan nå nye mennesker med evangeliet, og hvordan man takler den kulturelle samfunnssituasjonen der både tro og menighetstilhørighet ofte utfordres, forklarer Råmunddal.

I høst ble det tatt inn 13 studenter på det nyetablerte deltidsmasterstudiet, et antall som skal øke til neste opptak.

– Tilbakemeldingene vi får fra studentene er veldig positive, og jeg ser frem til å utvikle dette tilbudet ytterligere. Vi har økt fokus på forskning på området, noe som vil gi positiv effekt på fagutviklingen. Neste skritt blir å søke samarbeid ute i Europa. Vi har allerede en institusjonell kontakt i Sverige, men jeg ser for meg at vi i løpet av en femårsperiode også skal etablere tettere relasjoner i flere andre land. Både i England, Tyskland og i Belgia har vi for eksempel allerede kontakt med institusjoner. Det blir veldig spennende, fastslår Råmunddal.

Ansgar Høgskole tilbyr også bachelorstudier i teologi

Søt musikk på Sørlandet

Musikklærer Trond Tellefsen tilbyr studenter mer kunnskap om en musikkbransje i stadig utvikling.

Musikklærer Trond Tellefsen tilbyr studenter mer kunnskap om en musikkbransje i stadig utvikling.

Ansgar Høgskole tilbyr også en rekke andre studieprogram, innen blant annet psykologi, kultur og samfunn og musikkteknologi. Trond Tellefsen er lærer i sistnevnte fag, og forteller at dette er et interessant studieområde som gir bred kunnskap om musikkproduksjon.

– Dette er et ganske vidt fag som skal gi studentene våre kunnskap og ferdigheter til å bruke sine musikalske evner i en bransje og et jobbmarked som er i stadig utvikling. Musikkteknologifaget skal også gjøre studentene i stand til å skape, bearbeide og formidle sin egen eller andres musikk via de digitale medier som musikk beveger seg gjennom i dag, forteller Tellefsen.

Les mer om musikkteknologistudiet

Drømmer om Dybdahl og LidoLido

Lærer Trond håper å få inn gjesteforelesere som kan lære studentene mer om hverdagen i musikkverdenen..

Lærer Trond håper å få inn gjesteforelesere som kan lære studentene mer om hverdagen i musikkverdenen..

I dag er det omtrent 30 studenter som går bachelorløpet i musikkteknologi, og læreren skryter av disse.

– Her har vi mange svært kreative mennesker som får frihet og kunnskap til å skape noe, og alle har potensiale til å bli en ressurs i norsk musikkbransje. Vi har gode rammevilkår, der det er gjort nyinvesteringer i studio, så alt ligger til rette for suksess. Alle musikklærerne her jobber med musikk i tillegg til å undervise, og kan derfor formidle egen erfaring i tillegg til teori, forklarer Tellefsen, som også drømmer om å hente inn gjesteforelesere som for eksempel Stargate, Thomas Dybdahl og LidoLido til å fortelle studentene litt om hverdagen i musikkbransjen og gi råd om hvordan man lykkes.

Slik søker du skoleplass på Ansgar Høgskole