Med havet som arbeidsplass - Din fremtid
Innholdsmarkedsføring fra Kaiman

Grete Varpe Nørgaard har en kombinert ingeniør- og maskinistutdanning. Det gir henne muligheten til å jobbe internasjonalt eller i Norge, både til sjøs og på land.

– Jeg har alltid vært litt pappajente. Hjemme hjalp jeg han med praktiske gjøremål som å reparere bilen, hogge trær og lignende. Å sitte i ro på kontor dag ut og dag inn var ikke et fristende alternativ, sier Grete Varpe Nørgaard med et smil.

Med en teft for matematikk, fysikk og realfag utdannet hun seg som ingeniør og maskinist. Etter over syv år i Sjøforsvaret ønsket hun også muligheten for en nevenyttig jobb til sjøs.

– Den maritime næringen er utrolig spennende og gir meg muligheter til å jobbe videre i Forsvaret eller søke jobb i det private næringsliv, sier hun.

Les mer om den maritime næringen på Maritimt Forum sine nettsider.

Scandi Acergy er ett av 70 avanserte skip i Austevollsrederiet DOF.

Scandi Acergy er ett av 70 avanserte skip i Austevollsrederiet DOF.

For de som tør kan vi tilby mange spennende karrieremuligheter, også internasjonalt

Hege Solbakken, daglig leder Maritimt Forum

Muligheter for internasjonal karriere

Etter olje og gass er den maritime næringen Norges største eksportnæring. Maritimt Forum jobber for å synliggjøre de mange spennende fremtidsmulighetene innen maritim næring for ungdommer. Dette er en næring som lever av å skape innovasjoner og smarte løsninger for verdensmarkedet.

– I vår næring er det 100 000 arbeidsplasser både til havs og på land. Vi kan tilby arbeidsplasser i hele Norge. Næringen er i sterk vekst og har doblet verdiene vi skaper på få år. Derfor trenger vi flere flinke ungdommer i næringen. For de som tør kan vi tilby mange spennende karrieremuligheter, også internasjonalt, frister daglig leder i Maritimt Forum, Hege Solbakken.

Følg Maritimt Forum på Facebook.

– Vil du bidra til å få ned klimautslippene er det mange spennende oppgaver å ta tak i når det gjelder havbasert miljøteknologi. Også på dette området er norske bedrifter langt fremme, sier daglig leder i Maritimt Forum, Hege Solbakken.

– Vil du bidra til å få ned klimautslippene er det mange spennende oppgaver å ta tak i når det gjelder havbasert miljøteknologi. Også på dette området er norske bedrifter langt fremme, sier daglig leder i Maritimt Forum, Hege Solbakken.

Trenger mange ulike yrkesgrupper

I årene som kommer trenger næringen alt fra maskinister, matroser og styrmenn til ingeniører, teknisk personell og til spesialiserte meglere og operatører – for å nevne noe. Jobbene finnes både på skip innaskjærs og utenskjærs, på rigger og ikke minst, på land.

– Det trengs blant annet ansatte hos rederiene, på verft og hos utstyrsprodusenter og tjenesteleverandørene. Det er et vell av muligheter som også åpner opp for en internasjonal karriere. Norske maritime bedrifter er i dag til stede i over 100 land, og vi har mange bedrifter som er verdensledende, forteller Solbakken.

Hun forteller at næringen også gir gode muligheter for de som vil være med på å utvikle framtidens miljøløsninger.

– 90 prosent av alt gods som fraktes globalt reiser sjøveien. Med så mye trafikk på havet er det viktig å utvikle skip som forurenser minst mulig. Vil du bidra til å få ned klimautslippene er det mange spennende oppgaver å ta tak i når det gjelder havbasert miljøteknologi. Også på dette området er norske bedrifter langt fremme.

Les mer hva Maritimt Forum gjør her.

Man blir som en liten familie der ute på havet.

Grete Varpe Nørgaard, snart ferdigutdannet maskinist 

Ønsker flere jenter til sjøs

Grete Varpe Nørgaard

Grete Varpe Nørgaard

I samarbeid med VilVite, en rekke skoler og bedrifter arrangerer Maritimt Forum hvert år «Et hav av muligheter». Samlingen er en realfaglig rekrutteringskveld for jenter fra ungdoms- og videregående skoler. En satsing som Grete mener er utrolig viktig.

– Jenter skal vite at de har like mange muligheter til en jobb innen den maritime næringen som gutter. Det eneste som hindrer deg er gjerne deg selv. Det er bare å hoppe i det, utfordrer bergenseren.

Delta på samlingen «Et hav av muligheter» 11. februar 2014 på VilVite-senteret i Bergen. Les mer her.

– En ekstra familie

Selv har hun ikke angret på at hun valgte en utdanning til sjøs. Etter jul begynner hun som maskinist på en av Sjøforsvarets fregatter.

– Man må være litt praktisk anlagt og takle å jobbe over lengre perioder til sjøs. Man må også være klar over at man må være litt vekke fra familie og venner. Er man innstilt på dét, er en jobb til sjøs utrolig variert og utfordrende. Man blir som en liten familie der ute på havet, sier Grete.