Lærer gjennom alle sansene - Din fremtid
Innholdsmarkedsføring fra Kaiman

Gode lærere og mange kreative fag er noen av kvalitetene Karianne Håkonsen trekker frem med Steinerskolen i Trondheim. Hun går andre året på billedkunstlinjen.

– Ettersom Steinerskolen har mange kreative fag, og ikke bare teori, får vi bruke hele oss selv i undervisningen. Dermed får vi prøve både tegning, å jobbe med leire og andre aktiviteter der vi bruker både hender og hodet, forteller Karianne Håkonsen.

Hun går andre året på billedkunstlinjen ved Steinerskolen i Trondheim. Allmennfaglinjen har mer teori, men også på allmennfag har elevene flere kreative fag. Begge linjene fører til generell studiekompetanse.

Se oversikt over hvilke fag Steinerskolen i Trondheim har.

– Flinke lærere

Steinerskolen har som målsetning å engasjere elevene faglig, og mener at karakterer ikke skal være motivasjonsfaktoren. I undervisningen vektlegges dialog mellom lærer og elever.

– Lærerne våre er godt forberedt til timene, noe som gjør at vi lærer mye i undervisningen. Denne måten å undervise på gjør det også ekstra viktig for oss å møte opp til timene, ettersom vi går glipp av en del hvis ikke. Siden vi har færre bøker kan man ikke nødvendigvis lese seg opp for å finne utav alt, sier Karianne.

Steinerskolen i Trondheim har åpen dag på nyåret i 2014. Se nettsidene deres for oppdatert informasjon om dette.

På Steinerskolen får elevene prøve seg innen et mangfold av ulike oppgaver og fagområder.

Kristin Steinkjer, rådgiver Steinerskolen i Trondheim 
I høst flyttet Steinerskolen i Trondheims videregående trinn inn i nyrestaurerte lokaler ved en båthavn nær byen.

I høst flyttet Steinerskolen i Trondheims videregående trinn inn i nyrestaurerte lokaler ved en båthavn nær byen.

Velger sin egen årsoppgave

I det tredje året skal elevene gjennomføre en omfattende prosjektoppgave der de selv velger hvilket tema de skal fordype seg i. Oppgaven har en teoretisk del og en praktisk del.

Arbeidet med årsoppgaven skal lære elevene å tilegne seg fagkunnskap og gi en forsmak på hvordan man skal skrive akademiske oppgaver, noe som gir nyttig lærdom til videre studier.

Arbeidet med oppgaven strekker seg over et helt år, og eleven får veiledning underveis. Oppgaven bedømmes av en ekstern sensor.

– Skolen med den beste utsikten

I høst flyttet Steinerskolen i Trondheims videregående trinn inn i nyrestaurerte lokaler ved en båthavn nær byen.

– Med adresse helt nede i båthavnen og med utsikt mot Munkholmen må vi være den skolen i Trondheim med den flotteste utsikten, sier rådgiver Kristin Steinkjer og utdyper:

– Men selv om det videregående trinnet nå har et eget bygg,har vi mye samarbeid på tvers av årskullene. Det erderimot ikke en forutsetning at man har gått på Steinerskolen tidligere for å begynne på det videregående trinnet.

Følg Steinerskolen i Trondheim på Facebook.

Ikke karakterpress

Karianne Håkonsen, elev ved Steinerskolen i Trondheim

Karianne Håkonsen, elev ved Steinerskolen i Trondheim

Selv om skolen ikke bruker karakterer i undervisningen eller har ordinær eksamen, får alle halvårsvurderinger og ordinært vitnemål i tredje videregående. Steinerskole-elever får dermed studiekompetanse på lik linje med elever som går ut av offentlig skole.

– At det ikke er et karakterpress, men at læreren heller gir deg tilbakemelding på om innholdet var godt eller dårlig, synes jeg er positivt. Selv om man ikke får karakterer, får man en pekepinn på hva man må jobbe mer med og hva man mestrer på en god måte, sier Karianne.

Hjelper deg til å velge yrkesretning

En del av Steinerskolen i Trondheims oppgaver er å veilede elevene til å ta riktige valg med tanke på videre utdanning og hva man skal bli «når man blir stor».

– På Steinerskolen får elevene prøve seg innen et mangfold av ulike oppgaver og fagområder. Det gir dem en smakebit på mye, som gjør det enklere for dem å finne ut hva de liker, og hva de ikke liker, forteller Steinkjer.

Les mer om skolen på hjemmesidene deres.