Et studie på liv og død - Din fremtid
Innholdsmarkedsføring fra Kaiman

På Det teologiske Menighetsfakultet kan man utdanne seg til blant annet prest, diakon, kateket, ungdomsleder og lærer.

Det teologiske Menighetsfakultet (MF) ønsker at flere ungdommer oppdager hvor variert, utfordrende og interessant kirkelig arbeid er.

– I kirken får man jobbe tett på mennesker i mange ulike situasjoner. Man møter folk på sitt lykkeligste i bryllup og dåp, og får være en støtte i sorgen under gravferd og andre problemer. Man får møte mennesker på tomannshånd, men også store grupper under konfirmantsamlinger og gudstjenester. Det er denne varierte arbeidshverdagen som gjør at jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, forteller teologistudent Marianne Brekken.

Finn søknadsinfo her

Marianne Brekken forteller at man på MF får et godt studiemiljø og kunnskapsrike professorer. Nå ser teologistudenten frem til å ta fatt på prestegjerningen.

Marianne Brekken forteller at man på MF får et godt studiemiljø og kunnskapsrike professorer. Nå ser teologistudenten frem til å ta fatt på prestegjerningen.

Mange studiemuligheter

De neste seks årene trenger Norge hele 800 nye prester. En av disse blir Marianne. Hun går fjerdeåret på profesjonsstudiet i teologi ved MF, som er ett av flere studiealternativer ved den private høyskolen i Oslo.

– Hos oss kan man utdanne seg til prest, men også kateket, diakon, ungdomsleder og lektor. Felles for alle studiene er at vi tilbyr forskningsbasert og praksisnær utdanning i et godt læringsmiljø, med dyktige og engasjerte lærere, hjelpsom administrasjon og flotte lokaler. MF har en rekke interessante studieprogram, både på årsstudium-, bachelor-, master- og doktorgradsnivå, forteller studiedekan Atle Søvik.

Les mer om studiemulighetene ved MF

Studiedekan Atle Søvik og rektor Vidar L. Haanes ved MF håper at flere norske ungdommer vil se på kirkelig utdanning som en god yrkesvei.

Studiedekan Atle Søvik og rektor Vidar L. Haanes ved MF håper at flere norske ungdommer vil se på kirkelig utdanning som en god yrkesvei.

Jobber med store spørsmål

Rektor på høyskolen, Vidar L. Haanes, forteller at MF er landets største utdanningssted for kirkelig utdanning og studier i religion og samfunnsfag, og mener at de spiller en viktig rolle i det norske samfunnet.

– Svært mange av dem som jobber både i Den norske kirke og andre kirker har utdanning fra MF. Våre studier gir rom for å jobbe faglig med historiske kilder og de store spørsmålene, og setter samtidig søkelys på viktigheten av toleranse og mangfold. Dette er kunnskap som trengs i mange yrker, både i og utenfor kirkene, påpeker rektoren.

Haanes forteller også at undervisningen på MF er forskningsbasert og holder høyt faglig nivå, samtidig som den er profesjonsnær og praktisk orientert. MF er passe stor, og det er kort vei mellom studenter, lærere og ledelse.

– Undersøkelser viser at våre studenter er langt over gjennomsnittet fornøyde med sitt studie.

Les mer om MF

Alexander Colstrup har tatt fatt på prestegjerningen etter endt utdanning ved MF, og forteller om en variert og spennende hverdag. (Foto: Jostein Askjer)

Alexander Colstrup har tatt fatt på prestegjerningen etter endt utdanning ved MF, og forteller om en variert og spennende hverdag. (Foto: Jostein Askjer)

– Nødvendig ballast fra MF

En av dem som har blitt prest etter studier ved MF er Alexander Colstrup, som i dag jobber som kapellan i Mortensrud og Klemetsrud menigheter.

– Der har jeg hovedansvaret for ungdoms- og konfirmantarbeidet, noe som byr på en interessant og variert hverdag. Ønsket om å bli prest sprang ut av et ønske om at ungdommer skal få bli kjent med Jesus, og min bakgrunn fra MF har gitt meg en nødvendig ballast i tjenesten, sier kapellanen.

Les intervju med Alexander og andre interessante saker i informasjonsbladet Lys og liv

– Positiv forskjell i folks liv

Teologistudent Marianne Brekken oppfordrer ungdom som søker etter en spennende karriere å ta en kikk på kirkelige studier og Det teologiske Menighetsfakultet.

– Kirkelige studier passer alle som ønsker å gjøre en forskjell i menneskers liv. På MF har man mange ulike valgmuligheter, og får både et godt faglig og sosialt miljø. Teologistudier kan brukes til så mangt, og er et solid første skritt på veien mot et positivt og variert yrkesliv, sier hun.

Les mer om hva du kan bli etter studier på MF